ul.Osadnicza 2e, 63-700 Krotoszyn
gdzie
Jak przygotować podłoże pod tynkowanie?

Jak przygotować podłoże pod tynkowanie?

Ściany, które chcemy pokryć tynkiem gipsowym, powinny być proste i gładkie. Zaprawę wystającą ze spoin trzeba skuć młotkiem murarskim. Jeśli podczas remontu okazuje się, że istniejące tynki są słabe, należy je usunąć i całą powierzchnię bardzo dokładnie oczyścić. 

I nową, i oczyszczoną ścianę trzeba zagruntować, aby zapobiec odciąganiu wilgoci ze świeżo naniesionej masy tynkarskiej, bo to powodowałoby zbyt szybkie schnięcie, nadmierne kurczenie i pękanie tynku.

Wystarczy jedna warstwa preparatu gruntującego, jednak należy ją nałożyć bardzo dokładnie.

Tynki stare, ale mocne i dobrze trzymające się podłoża, można jedynie wyrównać gładzią gipsową. Jeśli tynk gipsowy będzie układany na stropach żelbetowych wykonywanych na placu budowy w gotowym deskowaniu, trzeba sprawdzić, czy nie pozostał na nich środek adhezyjny, którym smarowane były formy. Jeżeli został, musimy go usunąć preparatem odtłuszczającym lub parą wodną, inaczej tynk odpadnie.